Uwaga

Programy

Program lnkasent

Dokumenty i rejestry sprzedaży
- Faktury VAT
- Paragony
- Faktury zaliczki
- Korekty sprzedaży

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KB KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach
- Obsługa zaliczek

Dzierżawy opłaty
- Place handlowe
- Kartoteka obiektów
- Rezerwacja obiektów
- Rozliczanie inkasentów - opłaty dzierżawy
- Rozliczanie bloczków