Uwaga

Programy

Program Handel

Dokumenty i rejestry sprzedaży
- Faktury VAT
- Faktury VAT WDT
- Paragony
- Faktury zaliczki
- Korekty sprzedaży

Dokumenty i rejestry zakupu
- Faktury zakupu VAT
- Faktury zakupu bez VAT

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KR KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach

Gospodarka magazynowa
- Magazyny
- Dokumenty magazynowe WZ, PZ, MM, PW, RW
- Bilans otwarcia
- Remanent

Słowniki
- Towarów
- Grup towarowych
- Kontrahentów
- Tabele pomocnicze