Uwaga

Programy

System Sanatorium

Prowadzenie ksiąg głównych i turnusów
- Możliwość korzystania jednocześnie z kilku ksiąg głównych
- Jednoczesna obsługa wielu turnusów o różnym charakterze
- Statystyki

Rejestracja i obsługa kuracjuszy
- Pobieranie danych z księgi meldunkowej i archiwum
- Rejestracja badań podstawowych i dodatkowych
- Rozpoznania, obserwacje, uwagi
- Leki własne i zlecone
- Karta zleceń zabiegów
- Wypisy

Planowanie za biegów
- Zabiegi - grupy zabiegów NFZ płatne, dodatkowe
- Planowanie w układzie zabieg - stanowisk
- System automatycznego planowania
- Planowanie indywidualne
- wyjątki dni za biegowych
- Wykluczenia dni tygodnia
- Odłożenie zabiegów
- Statystyka ilości zabiegów

Dokumentacja medyczna - archiwum