Uwaga

Programy

Program Umowy

Dokumenty i rejestry sprzedaży
- Faktury VAT
- Paragony
- Faktury zaliczki
- Korekty sprzedaży

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KR KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach
- Obsługa zaliczek

Umowy
- Rejestracja umów
- Lista realizacji usług i terminów
- Rozliczenia umów