Uwaga

Programy

Program Faktura

Tworzenie dokumentów sprzedaży
- Faktury VAT
- Paragony
- Korekty sprzedaży

Rejestry sprzedaży

Raporty obrotów í płatności

Kontrola należności kontrahentów

Słowniki
- Towarów
- Grup towarowych
- Kontrahentów
- Tabele pomocnicze