Uwaga

Programy

Program Kasa

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KR KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach
- Rozliczanie dokumentów sprzedaży
- Naliczanie odsetek

Rejestracja i rozliczanie zaliczek
- Zaliczki przyjęcia
- Zaliczki wypłaty

Słowniki
- Kontrahentów
- Tabele pomocnicze