Uwaga

Programy

enova

enova_logo2enova to zintegrowana aplikacja nowej generacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

System enova sprzedawany jest w trzech odmianach funkcjonalnych, tzw. “trzech kolorach”. W związku z tym system enova może rozwijać się, wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika. W tym przypadku zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

Czytaj więcej...

Ferro Backup System

logo-ferroFerro Backup System™ to profesjonalny, sieciowy system backupu i archiwizacji danych przeznaczony dla firm i instytucji. Pozwala chronić dane przechowywane na stacjach roboczych, laptopach i sieciowych serwerach plików pracujących pod systemami Microsoft Windows®, Novell NetWare®, Linux, MacOS.

Dzięki Ferro Backup System™ w kilka chwil wykonasz backup plików lub całego systemu operacyjnego i zabezpieczysz krytyczne dla funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa informacje przechowywane na komputerach podłączonych do sieci lokalnej.

Czytaj więcej...

Program Kasa

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KR KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach
- Rozliczanie dokumentów sprzedaży
- Naliczanie odsetek

Rejestracja i rozliczanie zaliczek
- Zaliczki przyjęcia
- Zaliczki wypłaty

Słowniki
- Kontrahentów
- Tabele pomocnicze

Program Hotel

Recepcja
- Faktury, rachunki, paragony, dokumenty korygujące, rozliczenia dokumentów
- Rejestry, zestawienia
- Księga meldunkowa
- Raport zmiany, archiwum

Kasa
- Dokumenty KR KVM raport kasowy
- Prowadzenie zaliczek, przelewów
- Naliczanie odsetek, zestawienia, archiwum

Obsługa pobytu
- Prowadzenie obsługi grup i osób indywidualnych
- Kartoteka gości
- Rejestracja usług, zaliczek dla grupy i indyvvidualnie
- Obłożenie pokoi
- Prowadzenie cenników
- Automatyczne rozliczenie pobytu w układzie grupy, pokoju lub indywidualnie z możliwością grupowania pozycji

Obsługa posiłków
- Prowadzenie cenników posiłków (wsad - cena)
- Planowanie posiłków dla grup i indywidualnie
- Rozliczanie posiłków
- Listy i raporty żywienia
- Posiłki pracownicze i ich rozliczanie

Rezerwacje
- Rejestracja i prowadzenie rezerwacji dla grup i indywidualnie
- Rejestracja zaliczek i rezerwacji posiłków
- Wydruki obłożenia pokoi
- Wydruki raportu rezerwacji


System Sanatorium

Prowadzenie ksiąg głównych i turnusów
- Możliwość korzystania jednocześnie z kilku ksiąg głównych
- Jednoczesna obsługa wielu turnusów o różnym charakterze
- Statystyki

Rejestracja i obsługa kuracjuszy
- Pobieranie danych z księgi meldunkowej i archiwum
- Rejestracja badań podstawowych i dodatkowych
- Rozpoznania, obserwacje, uwagi
- Leki własne i zlecone
- Karta zleceń zabiegów
- Wypisy

Planowanie za biegów
- Zabiegi - grupy zabiegów NFZ płatne, dodatkowe
- Planowanie w układzie zabieg - stanowisk
- System automatycznego planowania
- Planowanie indywidualne
- wyjątki dni za biegowych
- Wykluczenia dni tygodnia
- Odłożenie zabiegów
- Statystyka ilości zabiegów

Dokumentacja medyczna - archiwum

Program Handel

Dokumenty i rejestry sprzedaży
- Faktury VAT
- Faktury VAT WDT
- Paragony
- Faktury zaliczki
- Korekty sprzedaży

Dokumenty i rejestry zakupu
- Faktury zakupu VAT
- Faktury zakupu bez VAT

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KR KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach

Gospodarka magazynowa
- Magazyny
- Dokumenty magazynowe WZ, PZ, MM, PW, RW
- Bilans otwarcia
- Remanent

Słowniki
- Towarów
- Grup towarowych
- Kontrahentów
- Tabele pomocnicze

Program Faktura

Tworzenie dokumentów sprzedaży
- Faktury VAT
- Paragony
- Korekty sprzedaży

Rejestry sprzedaży

Raporty obrotów í płatności

Kontrola należności kontrahentów

Słowniki
- Towarów
- Grup towarowych
- Kontrahentów
- Tabele pomocnicze

Program lnkasent

Dokumenty i rejestry sprzedaży
- Faktury VAT
- Paragony
- Faktury zaliczki
- Korekty sprzedaży

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KB KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach
- Obsługa zaliczek

Dzierżawy opłaty
- Place handlowe
- Kartoteka obiektów
- Rezerwacja obiektów
- Rozliczanie inkasentów - opłaty dzierżawy
- Rozliczanie bloczków

Program Umowy

Dokumenty i rejestry sprzedaży
- Faktury VAT
- Paragony
- Faktury zaliczki
- Korekty sprzedaży

Dokumenty i raporty kasowe
- Dokumenty KR KW
- Dokumenty wpłaty - wypłaty inne
- Lista utargu
- Raporty kasowe
- Obsługa w różnych walutach
- Obsługa zaliczek

Umowy
- Rejestracja umów
- Lista realizacji usług i terminów
- Rozliczenia umów